Az iskolai élet

Tanulmányi munka

 Nyelvi nevelés

 "Szólj! s ki vagy, elmondom." - Kazinczy Ferenc 18. századi gondolatával egy mondatban tudjuk összefoglalni tanítási - nevelési elveink közül az egyik legfontosabbat, anyanyelvünk tanulásának, ápolásának szükségességét.

Ezért folyamatosan keressük, hogy kinek, mikor, melyik a legcélravezetőbb tanulási program, módszer. Így vezettük be annak idején - 1988-ban -  a "zsolnais" NYIK programot magyarból, amely az olvasás és írás tanulásával együtt tanítja a helyes ejtést, a beszédtechnikát, az illemet, a kommunikációt az iskolában és az élet különböző területein. Ugyan azóta már más tanterv szerint haladunk, de a program fontos alapelemeit átvettük, s ma is alkalmazzuk.
Ezt a célt szolgálta, hogy éveken át a Nemzeti Tankönyvkiadó referenciaiskolájaként működtünk, otthont adva sok-sok színvonalas szakmai programnak, rendezvénynek.

Iskolánk fennállásának ötödik évében rendeztük meg először a városi "Szép magyar beszéd"   Kazinczy-versenyt, amelyre Tatabánya 3 - 4. osztályos tanulói kaptak meghívást. Az első vetélkedő  meghirdetésekor két célunk volt: adjuk teret iskolánk életében névadónk szellemiségének megfelelő programoknak  és biztosítsunk bemutatkozási lehetőséget a városban élő tehetséges gyerekek számára. 2007 óta a mi iskolánk rendezheti a felső tagozatosok kistérségi versenyét is. Mind az alsósok, mind a felsősök versenye azóta rangos területi rendezvénnyé nőtte ki magát. A zsűri tagjai között köszönthettük többek között Bognár Istvánnét, dr. Farkasné Juhász Krisztinát, Harsányi-Sulyom Lászlót, Valaczka Andrást, Tóth Zsókát, Vereckei Juditot, Kerekes Barnabást,Tóth Zsuzsannát,Tóth Anikót, Szakács Zsuzsannát,Török Zsuzsát és sok kiváló pedagógus kollégánkat. Mindig nagy élmény látni, hogy a versenyzők milyen lelkesen, milyen nagy szeretettel és igyekezettel olvassák fel kedvenc regényük részletét.  Csak  egyet tudunk érteni nagyszerű írónőnkkel, Janikovszky Évával, aki így fogalmazott: "A könyvben minden benne van."

Mindennapjaink színes programjait jelentik az iskolai könyvtárban megrendezett író-olvasó találkozók, előadások. 2001 novemberében az OPKM vándorkiállítása a gyermekkönyvek világába kalauzolt el minket. 2002 áprilisában az Erdélyben élő Herder- és Kossuth-díjas Kányádi Sándor költő volt a vendégünk. 2003-ban egy "komplex mesedélutánon" Boldizsár Ildikó mesemondó, mesekutató, a néprajztudomány kandidátusa tartott előadást "Mesével tanítunk" címmel. Ezután Bencsik János polgármesterrel együtt a mesékben előforduló férfi és női szerepekről beszélgettünk. Egy emlékezetes pedagógusnapi ajándék volt Berecz András mesemondása is. Ezek a délutánok könyvtárunkban szívet melengető, lelket építő emlékeink.

A könyvtár gyakran tanóráink színtere is:

Történelem óra a 6. osztályban

 

Idegen nyelvet 4. osztálytól kötelező jelleggel tanulnak diákjaink, azonban, ha igény van rá, tehetséges tanulóink szakköri foglakozásokon már 3. osztálytól ismerkedhetnek vele. Angol és német nyelvet kínálunk fel választásra. Felső tagozatban a továbbtanulásra készülő diákjaink emelt óraszámban tanulhatják az angol nyelvet.

Informatika

Iskolánkban az informatikaoktatás nagy hagyományokkal rendelkezik: 1990-ben a városban, sőt az országban is elsők között kezdtük el  kisiskoláskori oktatását. Célunk már akkor is az volt, hogy az informatikát - eszközként használva - a készségfejlesztés, az ismeretszerzés, az információkezelés és a kommunikáció szolgálatába állítsuk.

Nagy ünnep volt, amikor iskolánk megvásárolta első számítógépét: egy Commodore 64 típusút. Óriási előrelépést jelentett, amikor pályázatok révén már néhány IBM géppel is gyarapodhattunk. Ma már kitűnő feltételek szolgálják a színvonalas oktatást: két korszerűen berendezett számítógépes labor, szélessávú internet-hozzáféréssel, teljes körű iskolai WIFI lefedettséggel. Nyolc tantermünk interaktív táblával felszerelve teszi lehetővé a korszerű, XXI. századi oktatást.

Kiemelten fontosnak tartjuk az információs társadalom kihívásaira való felkészítést, ezért szinte a teljes tanári kar rendelkezik továbbképzés, önképzés révén valamilyen szintű számítástechnikai végzettséggel, ismerettel. Tanulóink számára 1. osztálytól kezdve választható tantárgyként kínáljuk az informatikát, felső tagozatban pedig emelt óraszámban tanulhatják érdeklődő diákjaink - mindvégig csoportbontásban. Már hagyomány, hogy a városrész óvodásait is rendszeresen vendégül látjuk számítógépes játszóházra.

Művészeti nevelés

Az 1995/96-os tanévben a drámapedagógia hírére egy osztálynyi gyerek sereglett az iskolába. A szó színjátszást sugallt, s az is lett belőle. De nem akármilyen! Hosszú éveken keresztül megyei és országos színjátszó találkozók állandó résztvevői voltak a gyerekek, számtalan rendezvényt és fesztivált látogathattak vendégként és szereplőként egyaránt. Ezek a programok olyan közösséget kovácsoltak össze, akik még hosszú évek elteltével is meríthettek az élményeikből.
 

Kreatívvá csak az a gyermek válik, aki egy-egy probléma megoldásában lehetőséget kap a gondolkodásra, az egyéni ábrázolási műveletek, értelmezési formák kipróbálására is. Rajzszakkörünkön a különböző anyagok és technikai eljárások megismertetése a célunk. Diákjainkkal városi, országos és nemzetközi rajzpályázatokra is készítettünk munkadarabokat.

A 2004/2005-ös tanévtől iskolánkban mint az Erkel Ferenc Zeneiskola kihelyezett tagozatán néptáncoktatás is zajlik. Tanulóink itt sajátíthatják el népi zenei kultúránk alapjait. Az erre fordított heti két órában életkoruknak megfelelően a tánc mellett sok időt töltenek játékkal, amely nemcsak mozgáskultúrájukat, hanem személyiségüket is kiválóan formálja. Mindezek mellett legfontosabb talán az így együtt töltött órák közösségformáló ereje.

Az idei tanévtől gazdagodott művészeti kínálatunk: a Thália Alapfokú Művészeti Intézet szalontánc-tanfolyamot indított tanulóinknak, illetve az 1. osztályban a MUS-E program keretében hivatásos művészek tartanak foglakozásokat a kicsiknek.

Sok éve hagyományos tavaszi programunk a városi népdaléneklési verseny, amely kertvárosiként indult, de az évek során egyre több iskola kapott kedvet a részvételhez.

Ha már verseny - ugyan nem művészeti jellegű, de meg kell említenünk - a hagyományos megyei Európa Uniós vetélkedőnket is, amely mostanra már rangos, színvonalas rendezvénnyé nőtte ki magát, ugyan csak sok-sok iskola és felsős diák részvételével.
 

Sportéletünk

Sportéletünk az iskolánk megnyitásával kezdődött, 1985-ben. Szép, tágas tornatermünknek nagyon örültünk. Iskolaudvarunkat a magunk igénye szerint akkor átalakítottuk, füvesítettünk, a távolugró gödörhöz nekifutót készítettünk. Később a szülők segítségével a tönkrement kosárlabdapalánkot kicseréltük, labdafogó háló került a kapuk mögé. 2004-ben a bitumenes kézilabdapályát újítottuk fel.

1987-ben alakult meg diáksportkörünk lány kézilabda és fiú labdarúgó csoportokkal. Később aerobic-, kosárlabda-, sakk-, alsós játékcsoport is működött. Ma lány röplabda, lány és fiú labdarúgás és tömegsport sportcsoportunk van.

Mindig fontosnak tartottuk, hogy minél több tanuló mozogjon, élvezze a mozgással járó örömöket. Ezt a célt szolgálták a házi versenyek, a hagyományos kertvárosi iskolák közötti versenyek, a diákolimpiák, kupák, túrák, a vándor-, kenu-, és túratáborok.

Tíz éve szervezzük meg a város iskoláinak a Kőrösi Kupa fiú labdarúgótornát (amelyet 2004-től feljutásos rendszerben játszanak), egy éve pedig a lány röplabdatornát is. Részt vesznek labdarúgóink a Góliát FC- és a Bozsik - programban. A Sport XXI. labdarúgó utánpótlás programban iskolánk központi helyet foglal el a városban. Vendégünk volt 2004-ben Zelinka Ildikó sportriporter, aki egy rendhagyó testnevelés órát, majd élménybeszámolót tartott az athéni olimpiáról és a televíziózásról.

Óriási ajándék volt, amikor megépült csodaszép, modern uszodánk. Azóta az "uszis tesi" órák mindannyiunk kedvencei.