HELYI TANTERV

(2015/16-ban: 1-3. osztály; 5-7.osztály)

Tantárgystruktúra 1-4. évfolyam

Tantárgy

 Heti óraszám

 Heti óraszám

 

1.

2.

3.

4.

Magyar nyelv

8

8

7

7

Magyar irodalom

Idegennyelv

 

 

 

2

Matematika

4

4

4

4

Környezetismeret

1

1

2

2

Ének-zene

2

2

2

2

Rajz

2

2

2

2

Informatika

1

1

1

1

Technika

1

1

1

1

Testnevelés

5

5

5

5

Erkölcstan

1

1

1

1

Heti óraszám

25

25

25

27

 

Tantárgystruktúra 5-8. évfolyam

Tantárgy

 Heti óraszám

 Heti óraszám

 

5.

6.

7.

8.

Magyar nyelv

4

4

4

4

Magyar irodalom

Idegennyelv

3

3

3

3

Matematika

4

4

3,5

4

Történelem

2

2,5

2,5

2

Természetismeret

3

3,5

 

 

Biológia

 

 

2

1,5

Fizika

2

1,5

Kémia

1,5

2

Földrajz

1,5

2

Ének-zene

1

1

1

1

Hon és népismeret

1

 

 

 

Rajz

1

1

1

1

Médiaismeret

0

0

0

0

Informatika

1

1

1

1

Technika

1

1

1

1

Testnevelés

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Erkölcstan

1

1

1

1

Heti óraszám

28

28

31

31

 

 

 

 

 

5. évfolyamon természetismeret: 1,5 biológia, 1 földrajz, 0,5 fizika

 

6. évfolyamon természetismeret:1,5 biológia, 1 földrajz, 1 fizika

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Környezetismeret

Természetismeret

Biológia-egészségtan

Földrajz

Fizika

Kémia

Történelem

Hon- és népismeret

5. osztály

---

---

---

Testnevelés

Informatika

Technika

Életvitel és gyakorlat

Ének-zene

Erkölcstan

Osztályfőnöki

Vizuális kultúra

Angol nyelv

4. osztály

5. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály

Német nyelv

4. osztály

5. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály